ABH - HOME

Welkom op het vernieuwde subonderdeel van Agrifoto, abh.agrifoto.nl.
Dit gedeelte van onze website is geheel toegewijd aan het voormaling landbouwbedrijf de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. Dit bedrijf kent zijn bestaan sinds 1492 en heeft er ervoor gezorgd dat het eiland de Hoeksche Waard werd gevormd. In 2005 werd door de eigenaar, Fortis, besloten om met het sterk verkleinde bedrijf te stoppen.
Het bedrijf ligt aan de Noordelijke oever van het Hollands Diep en bezat 13 kilometer land langs de oevers van de rivier. Ook het 'Hooge huis' aan het einde van de Voorstraat in Numansdorp was in hun bezit. Waar tegenwoordig de golfbaan is te vinden werd door de Ambachtsheerlijkheid voorheen ook geboerd. Ook het Numansgors en het land aan de rechterkant van de haven waren in hun eigendom.

Op deze website bieden wij u informatie en documentatie aan over het heden, verleden en toekomst van de ABH. Na de verkoop van het bedrijf is deze opgedeeld met verschillende bestemmingen. Gelukkig wordt hiervan ook een deel weer gebruikt als landbouw grond.
Ook zijn er op de website veel foto's te vinden van het bedrijf en dan voornamelijk de gebruikte machines. De overvloed aan interessante, mooie en grootte machines maakte op veel mensen indruk. Zodoende hebben wij een behoorlijk aantal foto's weten te bemachtigen.

Heeft u opmerkingen, correcties, toevoegingen of andere nuttige informatie voor ons dan horen wij dat graag. Contact opnemen kan door op de knop 'contact' te klikken in de navigatiebalk.